การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

ระบบ การป้องกันสนิม ให้กับสะพานโครงสร้างเหล็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการป้องกันสนิม ที่ได้รับมานี้ เป็นข้อมูลจากผู้บรรยายในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันเหล็กก่อสร้างอเมริกา หรือ American Institute of Steel Construction (AISC) ในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นข้อมูลจากนักวิชาการและวิศวกรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนเนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรงจากสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศโดยตรง วิทยากรท่านแรก Mr. Jeff Carlson…

สะพานโครงสร้างเหล็ก กับน้ำหนักลงตอม่อที่หายไป (การเปรียบเทียบน้ำหนักของสะพานโครงสร้างเหล็ก และสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)

อย่างที่ได้เคยนำเสนอประโยชน์ของ สะพานโครงสร้างเหล็ก ไปในโพสต์ก่อนนะครับ คลิกเลย !! ว่าโครงสร้างเหล็กนั้น เหมาะที่จะนำมาใช้กับงานก่อสร้างสะพาน และสะพานช่วงยาว มากๆ ด้วยความที่เหล็กเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกว่า เมื่อเทียบกับคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะฉะนั้น จึงทำให้สะพานโครงสร้างเหล็ก ไม่จำเป็นจะต้องออกแบบให้ member มีขนาดที่หนา หรือใหญ่มาก ก็สามารถที่จะรับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นจาก dead load (ที่เป็นพวกพื้นถนน…

ประโยชน์ของสะพานโครงสร้างเหล็ก

ก่อนที่จะพูดเรื่อง ประโยชน์ของสะพานโครงสร้างเหล็ก เรามาลองดูตัวเลขที่น่าสนใจกันก่อนนะครับ เกี่ยวกับงานก่อสร้างสะพานในประเทศไทย งานก่อสร้างสะพานทางหลวงในประเทศไทย สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพาน ตามแนวเส้นทางหลวงในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทนั้น ปัจจุบันกรมทางหลวง มีสะพานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 15,000 แห่ง โดยสัดส่วนปริมาณของสะพานช่วงสั้น (สะพานที่มีช่วงความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 เมตร) ต่อสะพานทั้งหมดมีอยู่ราว 94% และสะพานเหล่านี้ระบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตแทบทั้งสิ้น…

การเปรียบเทียบต้นทุน ราคาก่อสร้างสะพาน ในประเทศญี่ปุ่น

ในทางปฏิบัติปกติทั่วไป การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สะพานโครงสร้างประเภทใดย่อมตัดสินด้วยมูลค่าที่เจ้าของโครงสร้างจะต้องจ่ายออกไป ( ราคาก่อสร้างสะพาน ระบบนั้นๆ ) มูลค่าที่กล่าวถึงอาจพิจารณาได้จากทั้ง (1) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น (2) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน หรือ (3) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ลบด้วยมูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน สำหรับตัวอย่างที่ได้รับจากหน่วยงานสะพานในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าหากเปรียบเทียบระหว่างสะพานโครงสร้างเหล็ก กับสะพานโครงสร้างคอนกรีต…

โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึง โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านสะพานโครงสร้างเหล็กเป็นอย่างมากครับ โดยเนื้อหานี้ก็จะต่อเนื่องจากโพสต์ก่อน ในหัวข้อ “สะพานโครงสร้างเหล็ก (steel bridges) เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหากท่านใดต้องการอ่านบทความนี้ ก็สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย รูปแบบสะพานโครงสร้างเหล็กในประเทศญี่ปุ่น รูปแบบของ โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น มีอยู่มากมายหลายประเภท ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน…

สะพานโครงสร้างเหล็ก (steel bridges) เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น หรือ JTEPA (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement) ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านงานโครงสร้างเหล็ก รวมไปถึงงาน สะพานโครงสร้างเหล็ก จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยในส่วนของงานสะพานโครงสร้างเหล็ก ก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ นโยบายด้านการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้…