การคำนวณแรงเพื่อ ออกแบบ gusset plate connection

การคำนวณแรงเพื่อ ออกแบบ gusset plate connection : หัวข้อนี้เราอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับ เพราะบ้านเรา การออกแบบและการก่อสร้างระบบรับแรงด้านข้าง (lateral system) ของงานอาคารสูง (multi-story building) เกือบทั้งหมดเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือน หรือ reinforced concrete shear wall system…

การออกแบบ Base plate และ Anchor ยึดกับฐานราก ตอนที่ 2

การออกแบบ Base plate และ Anchor : AISC Design guide 1 (2nd Edition)_Ep 2 ตอนต่อมาของการออกแบบ base plate เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งพอสมควร คือ กรณีที่ base…