การวิบัติของอุปกรณ์ยกติดตั้ง Segmental concrete

จากเหตุการณ์ การวิบัติของอุปกรณ์ยกติดตั้ง Segmental concrete บนถนนพระราม 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่า ระบบโครงสร้างทางยกระดับ เป็นระบบ External Post-tensioned + Precast segmental concrete คือ Precast…

จุดต่อรับแรงเฉือน

จุดต่อรับแรงเฉือน : หลายท่านอาจได้เคยชมรายการ #กำจัดจุดอ่อน หรือ The Weakest Link รายการเมื่อหลายปีก่อนมาบ้างนะครับ คำว่า The Weakest Link นี้ เป็นภาพสะท้อนที่ดีในการพิจารณาคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสา คาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดต่อ…

สร้างบ้านแบบไหนแล้วประหยัดค่าไฟ

บ้านประหยัดพลังงาน Energy Efficient House เห็นจากภาพข่าวว่า ทุกวันนี้ประชาชนไทยมีปัญหามากเรื่องค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น บางท่านอาจไม่ทราบว่า ส่วนหนึ่งของปัญหามาจาก “เปลือกอาคาร” หรือ facade ที่เราเลือกใช้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะใช้ผนังอาคารที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นส่วนใหญ่ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ประโยชน์ทางความรู้สึก หรือ emotional benefit ที่ดี ผู้พักอาศัย…

การคำนวณ ออกแบบคานคอมโพสิท Composite beam design

การคำนวณออกแบบ คานคอมโพสิท Composite beam ปกติ 1+1 ก็น่าจะต้องเท่ากับ 2 แผ่นไม้ 1 แผ่น รับแรงได้ 10 กิโลกรัม ถ้านำแผ่นไม้ 2 แผ่นมาวางซ้อนกัน ก็น่าจะรับแรงได้ 20 กิโลกรัม และหากซ้อนกัน…

End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย

End-plate connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย  การออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว (ไม่นับงานเมืองไทยที่ใช้การเชื่อมเป็นหลัก) นิยมใช้รูปแบบที่มีแผ่นประกับที่ปีกคาน หรือ Flange-plate moment connection โดยการถ่าย moment ที่จุดต่อดังกล่าว จะเป็นการเปลี่ยน end moment ให้กลายเป็นแรงคู่ควบ หรือ P…

Modular steel-frame manufacturing

Modular steel-frame manufacturing for residential building เยี่ยมชมโรงงานผลิตโมดูล่าร์สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ณ ปัจจุบัน แนวโน้มการก่อสร้างระบบโมดูล่าร์ ทั้งแบบแผง (planar system) และแบบกล่องที่มีปริมาตร (volumetric system) มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จากตัวผู้ประกอบการเองที่มีโอกาสเรียนรู้ นำข้อผิดพลาดจากงานก่อน ๆ…

ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด

ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด Economy in Steel Practical information for designers โดย Carter, Murray and Thornton ตีพิมพ์โดย American Institute of Steel Construction (AISC) ข้อมูลที่นำเสนอนี้แม้ว่าจะเก่าพอสมควร…

การเชื่อม Welding และ ต้นทุนการเชื่อม Cost

การเชื่อม  Welding  และ ต้นทุนการเชื่อม Cost เนื้อหานี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 17 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 มีนาคมนี้ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งปัจจุบันปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาวันแรก…