การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก

การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2567 วิศวกรหลายท่านน่าจะพอทราบแล้ว ว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา…

นวัตกรรมสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว

นวัตกรรมสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลายๆ นวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับ สำหรับโครงสร้างเหล็ก “เฉพาะส่วนที่ต้องรับแรงแผ่นดินไหว” ย้ำว่าไม่ใช่ทุกส่วนทุกจุดของอาคารจะรองรับแรงแผ่นดินไหว บางส่วนรับ gravity load ก็มากมายหลายส่วน ดังนั้น ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกส่วนของอาคาร “เหนียวไปทั้งอาคาร” บางส่วนต้องการความแข็งแรงก็ออกแบบให้ส่วนนั้นมี strength สูง บางส่วนต้องการทั้ง strength และ ductility…

อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน

อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน Low carbon buildings ณ ปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ของโลกเราขยับเข้าสู่ภาวะวิกฤต Greenland จากพื้นที่ที่เคยถูกประชดประชันว่า ไม่มีพื้นที่สีเขียวเพราะปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็ง กลับแปรเปลี่ยนเป็นดินแดนที่มีพื้นที่สีเขียว เพราะธารน้ำแข็งเกิดการละลาย จากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น … จากคำว่า global warming หรือภาษาไทยที่แปลว่า #ภาวะโลกร้อน ก็น่าจะถูกยกระดับเป็นคำว่า…

หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ

หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา อาจนานเป็นหลัก generation ประเด็นนี้ American Institute of Steel Construction หรือ AISC เคยประสบพบเจอมาหลายรอบแล้ว หลักๆ ช่วงราวปลายยุค 90 ที่มีการเปลี่ยนผ่านวิธีการคำนวณ โดยพิจารณา #ความเค้น หรือ #หน่วยแรงที่เกิดขึ้น เทียบกับ…

การออกแบบคานเหล็ก

การออกแบบคานเหล็ก: หลายสิบปีที่ผ่านมา วิศวกรโครงสร้างในสหรัฐอเมริกาเวลาที่จะออกแบบโครงสร้างเหล็ก นอกจากจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบของ American Institute of Steel Construction หรือ #AISC แล้ว ยังอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนการออกแบบจาก AISC ที่เรียกว่า AISC Manual for Steel Construction…

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว Seismic design for structural steel buildings เราในฐานะวิศวกร ต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ตอบไปแล้วนะครับว่า “อ้างอิงกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564” เราต้องทำ และทำบนเงื่อนไข “ประกาศกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564”…

เหล็กขึ้นรูปเย็น เหล็กรีดเย็น

การคำนวณกำลังรับน้ำหนัก เหล็กขึ้นรูปเย็น เหล็กรีดเย็น สิ่งแรกที่วิศวกรต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ คือ เหล็กรีดเย็น กับเหล็กขึ้นรูปเย็น เป็น 2 สิ่งที่ไม่เหมือนกัน  เหล็กรีดเย็น cold-rolled steel คือเหล็กแผ่นที่ถูกรีดให้บางโดยไม่ใช้ความร้อนมาช่วย เป็นการบีบอัดให้ความหนาลดน้อยลง บางลง เช่นจาก 1.2 mm เหลือ 0.4…

Steel detailing การทำ รายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

การทำ รายละเอียดโครงสร้างเหล็ก Steel detailing  คานรองต่อคานหลักถ่ายแรงเฉือน beam-to-beam shear connection – แผ่นรับแรงเฉือน shear tab – เหล็กฉากเดี่ยว single angle – เหล็กฉากคู่ double angle คานต่อดามคาน beam…

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate ทำอย่างไร คำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตของเพจเรานะครับ แต่ก่อนจะตอบคำถามนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า base plate ทำหน้าที่อะไร และทำไมต้อง stiffen base plate จากที่ได้นำเสนอใน post ก่อนว่า base…