การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด

การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด Design of Members for Compression อ้างอิง AISC 360-16 หรือ วสท. 011038-22 เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ของงานสัมมนาที่จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน…

การออกแบบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานร่วมกับเสาท่อเหล็ก

การออกแบบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คานร่วมกับเสาท่อเหล็ก : จากที่ได้เคยนำเสนอถึงหลักในการออกแบบระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง ว่าเป็นการใส่แรงภายในให้เกิดขึ้นกับโครงสร้างในทิศทางตรงข้ามกับแรงภายในที่เกิดจากแรงภายนอกด้วยการอัดแรงให้กับลวดอัดแรง ได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาด เพิ่มกำลังคอนกรีต หรือปริมาณเหล็กเสริมให้มากขึ้นจากเดิม ซึ่งโดยทั่วไป การจัด profile ของลวดอัดแรงก็จะสะท้อนกับลักษณะของ bending moment diagram ของ flexural member ไม่ว่าจะเป็นคานหรือแผ่นพื้นก็ตาม หลังจากนั้นจึงทำการเทคอนกรีตและบ่มคอนกรีตจนได้กำลังตามที่กำหนด จากนั้นจึงทำการดึงลวดอัดแรง เพื่อ…

การออกแบบเสาเหล็ก

การออกแบบเสาเหล็ก : พื้นฐานของการออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น วิศวกรต้องเข้าใจก่อนว่า strength แตกต่างจาก stiffness โดย strength เป็นกำลัง ณ จุดที่เราขีดเส้นเอาไว้ เป็น spot เป็นจุด เช่นค่ากำลังที่ yield ก็มีค่าหนึ่ง ค่ากำลังที่ rupture…

ตัวอย่างการออกแบบระบบค้ำยันทางข้างให้กับเสาเหล็ก

เมื่อวิศวกรโครงสร้างออกแบบเสา วิศวกรจะเริ่มจากการกำหนดตัวแปรที่สำคัญในการคำนวณกำลังรับแรงของเสา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความยาวของเสา” ซึ่งเป็น #ความยาวที่ปราศจากการค้ำยัน column unbraced length ซึ่งสะท้อนความยาวที่ #ค้ำยันทางข้างของเสาทำงานสมบูรณ์ 100% bracing capability

การคำนวณขนาด เสาท่อเหล็ก และ แผ่นเหล็กรองฐานเสา (Base Plate)

ข้อดี ข้อเสียของการใช้ เสาท่อเหล็ก รวมถึงการคำนวณหาขนาดที่ใช้งานของเสาเหล็กท่อเหลี่ยม ท่อกลม และ Base Plate

การพิจารณาและการออกแบบ Web Tapered Section

สำหรับวิศวกรผู้ออกแบบหรือควบคุมงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับ metal building ที่มีลักษณะการใช้งานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าตัดที่เรียกกันว่า tapered section กันเป็นอย่างดี ซึ่งก็คือ หน้าตัดที่มีความลึกไม่สม่ำเสมอ (non – prismatic section) เนื่องจาก web มีความลึกที่ไม่เท่ากันตลอดทั้ง member แล้วทำไมแนวคิดการใช้งานหน้าตัดประเภทนี้จึงเกิดขึ้น ??…

ตัวอย่าง Tapered Column Design รับแรงอัด

จากโพสต์ก่อนที่เคยเล่า concept การออกแบบ tapered section ที่รับแรงอัด ไปก่อนหน้านี้ อ่านโพสต์ก่อนคลิก ! วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างการออกแบบ tapered section และ tapered column design มาให้ดูกันครับ ว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการออกแบบเสา (ที่มีหน้าตัดเป็น…

AISC ยกเลิก K factor ในการ ออกแบบเสาเหล็ก / compression member !!!

เรื่องนี้หลายท่านอาจยังไม่ทราบ ว่าเรา กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากการคำนวณ ออกแบบเสาเหล็ก และ compression member อื่นๆ ด้วยวิธีการเก่าๆ ที่เราคุ้นเคย คือการหาค่า K = effective length factor แล้วมาหา KL/r ของเสา…

เครื่องมือช่วยออกแบบ เสาเหล็กกล่อง

เสาเหล็กกล่องนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมารับแรงอัดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหน้าตัดที่มีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากัน ดังนั้นจึงให้ค่ารัศมีไจเรชั่นของทั้งแกน x และแกน y ที่เท่ากัน (หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มีแกนอ่อนนั้นเองครับ) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในการคำนวณหากำลังรับแรงอัดของเสาเหล็กครับ

ภัยเงียบกับการใช้ แปกัลวาไนซ์ (แปเหล็กขาว)

ในอดีต การใช้งาน “แปเหล็กขาว” หรือ “เสาเหล็กขาว” มักจะเป็นรูปแบบที่ให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนกระทั่งการก่อสร้าง โดยผู้ผลิตที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ ดังเช่นผู้ประกอบการที่ได้นำเสนอไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ “แปเหล็กขาว” หรือ “เสาเหล็กขาว”