End-plate moment connection AISC Design Guide 16

End-plate moment connection อ้างอิง AISC Design Guide 16 เราได้นำเสนอ ถึงหลักการพื้นฐานของการพิจารณาออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย หรือ End-plate moment connection ไปหลายครั้ง ด้วยเหตุที่ ขั้นตอนการพิจารณาจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการพิจารณาออกแบบ Shear connection หรือ Flange-plate moment…

End-plate moment connection AISC Design Guide 4 

End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย อ้างอิง AISC Design Guide 4 สำหรับใช้เป็นจุดต่อรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย นั้น สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรณีที่เป็น fixed end beam รับ gravity load ทั่วๆ ไป ซึ่ง…

การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก Lateral Drift for Low-rise Steel Building

การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก (Lateral Drift for Low-rise Steel Buildings) เคยสงสัยกันไหมครับว่า หากจะออกแบบอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก เช่น โรงยิม อาคารหอประชุม อาคาร PEB อาคารโรงงานหรือโกดัง คลังเก็บสินค้า จะต้องมีค่าการเคลื่นตัวด้านข้างที่ยอมให้ (Drift) เท่าไรถึงจะเหมาะสม…

การออกแบบ base plate

Main reference ของการ ออกแบบ baseplate ที่บ้านเรายึดถือปฏิบัติคือ แนวทางการออกแบบของ AISC design guide 1 ซึ่งอัพเดทมีเวอร์ชั่นล่าสุดออกมาได้ไม่นานนะครับ หลักในการพิจารณานั้นไม่ยากเลย คือเริ่มต้นมองจากหน้าที่ ของ base plate ก่อนว่า เป็นส่วนประกอบในการรองเสา เพื่อถ่ายแรงจากเสาเข้าสู่ตอม่อ…