การออกแบบเพื่อควบคุมการแอ่นตัว (Deflection Controlled Design)

เจ้าของโครงการ สถาปนิก หรือกระทั่งวิศวกรผู้ออกแบบหลายท่านอาจมีความสับสนว่า การออกแบบเพื่อควบคุมการแอ่นตัว นั้น เป็นข้อกำหนดที่ควบคุมตามกฎหมาย หรือเป็นเงื่อนไขในการออกแบบเพื่ออำนวยให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากนัก ประเด็นที่น่าสนใจเรื่อง การออกแบบเพื่อควบคุมการแอ่นตัว 1. การออกแบบเพื่อควบคุมการแอ่นตัวเป็นการออกแบบเพื่อการใช้งานได้ดี หรือ serviceability design เป้าหมายคือ เพื่อ อำนวยให้ผู้ใช้งานอาคารรู้สึกสบายใจ ไม่รู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นการแอ่นตัวมากๆ รำคาญใจเมื่อแอ่นตัวจนเกิดน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร…

ภาพรวม แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูป สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

หลายท่านอาจจะได้เห็นผ่านตากันบ้างแล้วนะครับว่า ทางทีมงานกำลังจะมีการจัดงานสัมมนา SSI Steel Construction Virtual Forum ขึ้น และจะมีการแจก “ แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูป สำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า” ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมงานทุกท่านเพื่อเป็นของสัมมนาคุณ นะครับ ทีนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าภาพรวมของเนื้อหาในเล่มนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกันคร่าวๆ ก่อน ว่ามีเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์อะไรบ้าง เผื่อว่าบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าร่วมงาน ก็อาจจะไปซื้อจาก วสท….

ประเภทของ “โกดังสำเร็จรูป” ตามลักษณะของสินค้า

เมื่อได้ยินคำว่าโกดัง สิ่งที่เรารู้จักและคุ้นหูคุ้นตากันก็คงจะนึกถึกสถานที่ที่เก็บสินค้าจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโกดังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ และทั่วไปเราสามารถได้ยินผู้คนเรียกโกดังด้วยหลากหลายชื่อ อย่างเช่น โกดังสินค้า คลังสินค้า คลังพัสดุ โรงเก็บสินค้า หรือ warehouse เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านการออกแบบและก่อสร้างโกดังให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ “โกดังสำเร็จรูป” ประเภทของ…

Pre-Engineered Building หรือ PEB คืออะไร?

ประวัติความเป็นมาของ PEB สำหรับความเป็นมาของ Pre-engineered building เริ่มต้นเมื่อทศวรรษที่ 1960 ซึ่งอาคารดังกล่าวถูกเรียกว่า pre-engineered เพราะว่ามันถูกออกแบบตามมาตรฐานเชิงวิศวกรรมที่ผู้ผลิตมีการกำหนดขนาดมิติ รูปร่าง และรูปทรงของตัวอาคารไว้ก่อนล่วงหน้า โดยรูปแบบของโครงสร้างหลัก (Primary structure) จะเป็นโครงข้อแข็ง (Steel portal frame or Rigid…