Blog

ธุรกิจที่จอดรถ และ อาคารจอดรถโครงสร้างเหล็ก ตอนที่ 1

อย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้ว่าตลาดหุ้น SET ของไทยพึ่งจะมีธุรกิจน้องใหม่ที่ทำธุรกิจที่จอดรถให้เช่า หรือที่เรารู้จักกันในชื่อหุ้น โดยใช้ชื่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ MAI ว่า JPARK ซึ่งเป็นหุ้นของ บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) โดยลักษณะของธุรกิจที่ บมจ. เจนก้องไกล ดำเนินการคือ การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่จอดรถ โดยแบ่งเป็น 3…

การรับแรงเฉือนของคานเหล็ก และความสัมพันธ์กับ Mohr Circle

พื้นฐานสำคัญที่วิศวกรควรทราบคือ ในเชิงวัสดุ เรากำหนดเกรดของวัสดุตามสมบัติในการรับ “แรงดึง” ไม่ว่าจะเป็นค่า yield strength หรือ tensile strength โดยไม่ได้กำหนดเกรดตามสมบัติในการรับ “แรงเฉือน” แต่สมบัติในการรับแรงเฉือนของวัสดุเหนียว (ductile material) ก็มีทฤษฎีรองรับที่เรียกว่า Yield criterion ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ 2…

เหล็กไทย ทำไมแข่ง (ราคา) สู้จีนสู้เวียดนามไม่ได้

อยากให้ลองดู clip นี้ดูครับ link: https://www.youtube.com/watch?v=wsTR89lkLi8 เป็นบทสนทนาระหว่าง ท่านผู้อำนวยการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนาชัย และ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ประกอบไปด้วยครับ อันดับแรก: หลัก demand – supply ประเด็นนี้ตรงไปตรงมา…

แนวคิดเรื่อง Design Capacity

คงจะต้องเริ่มจากการนิยามความหมายของ Capacity ใบทความนี้กันก่อนครับ Capacity ในที่นี้คือจุดสูงสุดในการรับแรงภายในชนิดต่างๆในองค์อาคาร เช่น Compression Axial, Tension Axial, Bending Moment และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ limit state ที่ผู้ออกแบบเป็นคนกำหนด ถ้าจะให้พูดเป็นคำง่ายๆก็คือ แรงสูงสุดที่องค์อาคารนี้สามารถรับได้นั้นเองครับ ….

พื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural analysis fundamental)

หนึ่งในวิชาที่วิศวกรมักประสบปัญหามากที่สุดในสมัยเรียน ณ มหาวิทยาลัย คือวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural analysis ที่เรียนเฉพาะ determinate structure และ Advanced structural analysis ที่เพิ่มเติมการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ indeterminate structure ที่สมกาสมดุลแรงและโมเมนต์ ไม่พอกับจำนวนตัวแปร ซึ่งต้องหากสมการมาเพิ่มเติม…

การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

การเสริมกำลังให้โครงสร้างเหล็ก ( Strengthening of Structural Steel )

กิจกรรมซ่อมแซมเสริมกำลังนี้ เป็นบทพิสูจน์ความรู้ความเข้าใจในเชิงพฤติกรรมของโครงสร้างเหล็กกับวิศวกรผู้ออกแบบ คือหากเปรียบเทียบกับลักษณะทางร่างกายของมนุษย์ การจะให้ยากรักษาโรค หรือวิธีการบำบัดที่เหมาะเฉพาะบุคคลได้ คุณหมอจะต้องเข้าใจลักษณะเชิงพฤติกรรมของโรค หรือความเจ็บป่วยของคนไข้ โดยอาศัยข้อมูลจาก การตรวจด้วยสายตาและการสัมผัส (visual inspection) การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (dimension measuring) การวัดความดัน ฟังเสียงหัวใจเต้น (soundness testing) การตรวจเลือด…

การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก

การป้องกันไฟให้กับอาคารโครงสร้างเหล็ก กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กันยายน 2566 มีผลบังคับใช้ 4 มีนาคม 2567 วิศวกรหลายท่านน่าจะพอทราบแล้ว ว่า กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา…

นวัตกรรมสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว

นวัตกรรมสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กต้านทานแรงแผ่นดินไหว ที่นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอีกหลายๆ นวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับ สำหรับโครงสร้างเหล็ก “เฉพาะส่วนที่ต้องรับแรงแผ่นดินไหว” ย้ำว่าไม่ใช่ทุกส่วนทุกจุดของอาคารจะรองรับแรงแผ่นดินไหว บางส่วนรับ gravity load ก็มากมายหลายส่วน ดังนั้น ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกส่วนของอาคาร “เหนียวไปทั้งอาคาร” บางส่วนต้องการความแข็งแรงก็ออกแบบให้ส่วนนั้นมี strength สูง บางส่วนต้องการทั้ง strength และ ductility…

อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน

อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน Low carbon buildings ณ ปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ของโลกเราขยับเข้าสู่ภาวะวิกฤต Greenland จากพื้นที่ที่เคยถูกประชดประชันว่า ไม่มีพื้นที่สีเขียวเพราะปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็ง กลับแปรเปลี่ยนเป็นดินแดนที่มีพื้นที่สีเขียว เพราะธารน้ำแข็งเกิดการละลาย จากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น … จากคำว่า global warming หรือภาษาไทยที่แปลว่า #ภาวะโลกร้อน ก็น่าจะถูกยกระดับเป็นคำว่า…