Blog

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate ทำอย่างไร คำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตของเพจเรานะครับ แต่ก่อนจะตอบคำถามนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า base plate ทำหน้าที่อะไร และทำไมต้อง stiffen base plate จากที่ได้นำเสนอใน post ก่อนว่า base…

End-plate moment connection AISC Design Guide 16

End-plate moment connection อ้างอิง AISC Design Guide 16 เราได้นำเสนอ ถึงหลักการพื้นฐานของการพิจารณาออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย หรือ End-plate moment connection ไปหลายครั้ง ด้วยเหตุที่ ขั้นตอนการพิจารณาจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการพิจารณาออกแบบ Shear connection หรือ Flange-plate moment…

End-plate moment connection AISC Design Guide 4 

End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย อ้างอิง AISC Design Guide 4 สำหรับใช้เป็นจุดต่อรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย นั้น สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรณีที่เป็น fixed end beam รับ gravity load ทั่วๆ ไป ซึ่ง…