Blog

หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ

หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา อาจนานเป็นหลัก generation ประเด็นนี้ American Institute of Steel Construction หรือ AISC เคยประสบพบเจอมาหลายรอบแล้ว หลักๆ ช่วงราวปลายยุค 90 ที่มีการเปลี่ยนผ่านวิธีการคำนวณ โดยพิจารณา #ความเค้น หรือ #หน่วยแรงที่เกิดขึ้น เทียบกับ…

การออกแบบคานเหล็ก

การออกแบบคานเหล็ก: หลายสิบปีที่ผ่านมา วิศวกรโครงสร้างในสหรัฐอเมริกาเวลาที่จะออกแบบโครงสร้างเหล็ก นอกจากจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบของ American Institute of Steel Construction หรือ #AISC แล้ว ยังอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนการออกแบบจาก AISC ที่เรียกว่า AISC Manual for Steel Construction…

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว Seismic design for structural steel buildings เราในฐานะวิศวกร ต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ตอบไปแล้วนะครับว่า “อ้างอิงกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564” เราต้องทำ และทำบนเงื่อนไข “ประกาศกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564”…

เหล็กขึ้นรูปเย็น เหล็กรีดเย็น

การคำนวณกำลังรับน้ำหนัก เหล็กขึ้นรูปเย็น เหล็กรีดเย็น สิ่งแรกที่วิศวกรต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ คือ เหล็กรีดเย็น กับเหล็กขึ้นรูปเย็น เป็น 2 สิ่งที่ไม่เหมือนกัน  เหล็กรีดเย็น cold-rolled steel คือเหล็กแผ่นที่ถูกรีดให้บางโดยไม่ใช้ความร้อนมาช่วย เป็นการบีบอัดให้ความหนาลดน้อยลง บางลง เช่นจาก 1.2 mm เหลือ 0.4…

Steel detailing การทำ รายละเอียดโครงสร้างเหล็ก

การทำ รายละเอียดโครงสร้างเหล็ก Steel detailing  คานรองต่อคานหลักถ่ายแรงเฉือน beam-to-beam shear connection – แผ่นรับแรงเฉือน shear tab – เหล็กฉากเดี่ยว single angle – เหล็กฉากคู่ double angle คานต่อดามคาน beam…

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate

ออกแบบ stiffener ให้กับ base plate ทำอย่างไร คำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตของเพจเรานะครับ แต่ก่อนจะตอบคำถามนี้ ต้องเข้าใจก่อนว่า base plate ทำหน้าที่อะไร และทำไมต้อง stiffen base plate จากที่ได้นำเสนอใน post ก่อนว่า base…

End-plate moment connection AISC Design Guide 16

End-plate moment connection อ้างอิง AISC Design Guide 16 เราได้นำเสนอ ถึงหลักการพื้นฐานของการพิจารณาออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย หรือ End-plate moment connection ไปหลายครั้ง ด้วยเหตุที่ ขั้นตอนการพิจารณาจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการพิจารณาออกแบบ Shear connection หรือ Flange-plate moment…

End-plate moment connection AISC Design Guide 4 

End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย อ้างอิง AISC Design Guide 4 สำหรับใช้เป็นจุดต่อรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย นั้น สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกรณีที่เป็น fixed end beam รับ gravity load ทั่วๆ ไป ซึ่ง…