Blog

หลักการด้าน การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ

หลักการด้าน การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ หลายท่านที่ศึกษาด้านโครงสร้างเหล็กเชิงลึก น่าจะรู้จัก Professor Yura เป็นอย่างดีครับ ท่านเป็นเสมือนหนึ่งใน ศาสดาของการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อเสถียรภาพ (design for stability) ข้อมูลที่ปรากฏในมาตรฐานการออกแบบของ AISC ก็มาจากผลการศึกษาวิจัยของท่าน ท่านได้บรรยายในงานสัมมนาของ AISC หลายปีก่อน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่สำคัญๆ ที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องทราบในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีเสถียรภาพ…

การวิบัติของอุปกรณ์ยกติดตั้ง Segmental concrete

จากเหตุการณ์ การวิบัติของอุปกรณ์ยกติดตั้ง Segmental concrete บนถนนพระราม 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนครับว่า ระบบโครงสร้างทางยกระดับ เป็นระบบ External Post-tensioned + Precast segmental concrete คือ Precast…

จุดต่อรับแรงเฉือน

จุดต่อรับแรงเฉือน : หลายท่านอาจได้เคยชมรายการ #กำจัดจุดอ่อน หรือ The Weakest Link รายการเมื่อหลายปีก่อนมาบ้างนะครับ คำว่า The Weakest Link นี้ เป็นภาพสะท้อนที่ดีในการพิจารณาคำนวณออกแบบโครงสร้างเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสา คาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดต่อ…

สร้างบ้านแบบไหนแล้วประหยัดค่าไฟ

บ้านประหยัดพลังงาน Energy Efficient House เห็นจากภาพข่าวว่า ทุกวันนี้ประชาชนไทยมีปัญหามากเรื่องค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น บางท่านอาจไม่ทราบว่า ส่วนหนึ่งของปัญหามาจาก “เปลือกอาคาร” หรือ facade ที่เราเลือกใช้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะใช้ผนังอาคารที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นส่วนใหญ่ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ประโยชน์ทางความรู้สึก หรือ emotional benefit ที่ดี ผู้พักอาศัย…

การคำนวณ ออกแบบคานคอมโพสิท Composite beam design

การคำนวณออกแบบ คานคอมโพสิท Composite beam ปกติ 1+1 ก็น่าจะต้องเท่ากับ 2 แผ่นไม้ 1 แผ่น รับแรงได้ 10 กิโลกรัม ถ้านำแผ่นไม้ 2 แผ่นมาวางซ้อนกัน ก็น่าจะรับแรงได้ 20 กิโลกรัม และหากซ้อนกัน…

End-plate moment connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย

End-plate connection จุดต่อรับโมเมนต์แบบแผ่นปิดปลาย  การออกแบบจุดต่อรับโมเมนต์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว (ไม่นับงานเมืองไทยที่ใช้การเชื่อมเป็นหลัก) นิยมใช้รูปแบบที่มีแผ่นประกับที่ปีกคาน หรือ Flange-plate moment connection โดยการถ่าย moment ที่จุดต่อดังกล่าว จะเป็นการเปลี่ยน end moment ให้กลายเป็นแรงคู่ควบ หรือ P…

Modular steel-frame manufacturing

Modular steel-frame manufacturing for residential building เยี่ยมชมโรงงานผลิตโมดูล่าร์สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ณ ปัจจุบัน แนวโน้มการก่อสร้างระบบโมดูล่าร์ ทั้งแบบแผง (planar system) และแบบกล่องที่มีปริมาตร (volumetric system) มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จากตัวผู้ประกอบการเองที่มีโอกาสเรียนรู้ นำข้อผิดพลาดจากงานก่อน ๆ…