อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน

อาคารลดการปลดปล่อยคาร์บอน Low carbon buildings ณ ปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สถานการณ์ของโลกเราขยับเข้าสู่ภาวะวิกฤต Greenland จากพื้นที่ที่เคยถูกประชดประชันว่า ไม่มีพื้นที่สีเขียวเพราะปกคลุมไปด้วยธารน้ำแข็ง กลับแปรเปลี่ยนเป็นดินแดนที่มีพื้นที่สีเขียว เพราะธารน้ำแข็งเกิดการละลาย จากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น … จากคำว่า global warming หรือภาษาไทยที่แปลว่า #ภาวะโลกร้อน ก็น่าจะถูกยกระดับเป็นคำว่า…