การออกแบบ base plate

Main reference ของการ ออกแบบ baseplate ที่บ้านเรายึดถือปฏิบัติคือ แนวทางการออกแบบของ AISC design guide 1 ซึ่งอัพเดทมีเวอร์ชั่นล่าสุดออกมาได้ไม่นานนะครับ หลักในการพิจารณานั้นไม่ยากเลย คือเริ่มต้นมองจากหน้าที่ ของ base plate ก่อนว่า เป็นส่วนประกอบในการรองเสา เพื่อถ่ายแรงจากเสาเข้าสู่ตอม่อ…

การออกแบบ Base plate และ Anchor ยึดกับฐานราก ตอนที่ 2

การออกแบบ Base plate และ Anchor : AISC Design guide 1 (2nd Edition)_Ep 2 ตอนต่อมาของการออกแบบ base plate เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งพอสมควร คือ กรณีที่ base…

การคำนวณขนาด เสาท่อเหล็ก และ แผ่นเหล็กรองฐานเสา (Base Plate)

ข้อดี ข้อเสียของการใช้ เสาท่อเหล็ก รวมถึงการคำนวณหาขนาดที่ใช้งานของเสาเหล็กท่อเหลี่ยม ท่อกลม และ Base Plate

Concept และตัวอย่างการออกแบบสำหรับ Base Plate รับแรงเฉือน

สำหรับโพสต์นี้จะมาพูดถึงเรื่องของ base plate รับแรงเฉือน กันนะครับ แต่ก่อนอื่น ก็ต้องของพูดถึงพฤติกรรมทั่วไปที่เราพบเจอได้บ่อยๆ ของ bae plate ก่อนว่า โดยปกติแล้ว การออกแบบ base plate ที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปก็คือ base plate ที่ต้องรับแรงในแกนที่ถ่ายมาจากเสา ซึ่ง…

หลักการของ Base plate connection vs. End plate connection

ในโพสต์นี้ จะนำเสนอถึง ความใกล้เคียงกัน ในการพิจารณา Base plate connection และ End plate connection นะครับ ว่ามันหลักการที่ใกล้เคียงกัน คืออะไร หลังจากที่ได้ปูพื้นถึง ความแตกต่างระหว่าง1. Shear connection vs. Moment…