การเลือกใช้วิธีการออกแบบโครงสร้าเหล็กด้วยวิธี ASD vs LRDF

อย่างที่เคยนำเสนอ เรื่องของ วิธีออกแบบโครงสร้างเหล็ก ASD  vs LRFD แบบไหนประหยัดกว่ากัน? และเคยอธิบายแนวคิดของแต่ละวิธีให้ทราบกันแล้ว โพสต์นี้ก็เลย จะนำวิธีเลือกใช้วิธีการออกแบบให้ดูกันครับ ว่าในสถานการณ์ไหน เราควรออกแบบด้วยวิธีการใด วิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบโครงสร้างเหล็กที่เรารู้จักกันดีก็จะมีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ (1) Allowable Stress Design…

วิธีออกแบบโครงสร้างเหล็ก ASD หรือ LRFD แบบไหนประหยัดกว่ากัน?

ปรัชญาในการออกแบบ ด้วยวิธี Allowable Stress Design หรือ ASD และ Load and Resistance Factored Design หรือ LRFD มักจะมีคน ชอบตั้งคำถาม (เกี่ยวกับ วิธีออกแบบโครงสร้างเหล็ก) ทีทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้พอสมควร…

ออกแบบ อาคารโครงสร้างเหล็ก เตี้ยและสูงปานกลาง ยังไงให้ประหยัด…?

เนื้อหาในหัวข้อนี้ จะอ้างอิงจาก AISC Design Guide เล่มที่ 5 นะครับ ซึ่งเนื้อหาหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของ design rules for economy หรือ กฎในการออกแบบ อาคารโครงสร้างเหล็ก ให้เกิดความประหยัดคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเอง และเทคนิคการออกแบบในเรื่องต่างๆ ด้วย…