ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ Shear Connection (Shear Tap)

ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั้น ก็ขอพูดถึงแอพออกแบบโครงสร้างเหล็ก SSI Steel Design ก่อนนะครับ ว่า ตอนนี้เรากำลังพัฒนา feature สำหรับการคำนวณออกแบบ shear connection หากมีอัพเดทเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบทันทีครับ โดยเราได้มีการตั้งสมมติฐานสำหรับการออกแบบ ดังนี้ ใช้ bolt standard hole…

State of the Art in Steel Connection – Bolted Connection

ทำงานโครงสร้างเหล็กอย่างมืออาชีพ – ข้อต่อสลักเกลียว ดังที่ได้เรียนไว้ใน Post ก่อนครับ ว่า State of the Art นี้เป็นส่วนที่เป็น ศิลปะ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเลือกวัสดุ หรือ ขั้นตอนการออกแบบ หรือ ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งโดยมากแล้ว…

การออกแบบ End-plate connection

End-plate connection เหมือนจะยาก แต่ก็ไม่เกินกำลังผู้ออกแบบไทย ภาพรวม Extended end-plate moment connection หรือ เรียกสั้นๆ ว่า end plate นี้ เป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างอาคารโกดัง โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า กลุ่ม PEB ที่หลายท่านรู้จัก…