แนวคิดเรื่อง Design Capacity

คงจะต้องเริ่มจากการนิยามความหมายของ Capacity ใบทความนี้กันก่อนครับ Capacity ในที่นี้คือจุดสูงสุดในการรับแรงภายในชนิดต่างๆในองค์อาคาร เช่น Compression Axial, Tension Axial, Bending Moment และอื่นๆอีกมากมาย โดยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ limit state ที่ผู้ออกแบบเป็นคนกำหนด ถ้าจะให้พูดเป็นคำง่ายๆก็คือ แรงสูงสุดที่องค์อาคารนี้สามารถรับได้นั้นเองครับ ….