Blog

กราฟกำลังรับโมเมนต์ดัดของ คานเหล็กกล่อง (Flexural Strength of Rectangular Tube Beam)

หากสังเกตดีๆ ก็จะเห็นว่า คานเหล็กกล่อง มีค่า Ix และ Zx ที่น้อยกว่า คานเหล็กประกอบรูปตัวไอ อยู่พอสมควรเลย ซึ่งก็แน่นอนครับว่า คานเหล็กกล่องก็ต้องให้กำลังรับโมเมนต์ดัดที่น้อยกว่า (จะเห็นได้จากค่า plastic moment ที่แสดงอยู่ครับ) … แต่อย่างไรก็ตาม หากสังเกตกันที่ค่า J หรือ torsional constant ซึ่งก็จะเห็นว่า คานเหล็กกล่อง ที่เป็น closed section นั้น มีค่า J ที่เยอะกว่ามากๆ

การออก Base Plate for Compressive Axial & Tensile Axial Loads (LRFD)

ในอาคารทั่วๆไป เช่น บ้านหรือสำนักงานต่างๆ เราจะพิจารณาแรงกด P (Axial Force) ที่ถ่ายลงมาจากเสาไปยัง Base Plate แล้วจึงเอาไปคำนวณหาความหนาของ Base Plate และคำนวณค่า Strength ของคอนกรีต แต่ในอาคารประเภทโรงงานหรือโกดังเก็บของที่มีช่องเปิดแล้วแรงดันลมภายในที่เป็นแรง uplift จะส่งผลให้เกิดแรงดึงขึ้นที่ column base plate ซึ่งทำให้ต้องพิจารณาและออกแบบด้วยวิธีที่ต่างกับส่วนที่รับแรงอัดเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างการคำนวณโครงสร้าง Arch (Design Calculation of Vertical Curve Member)

โครงสร้างทรง arch นั้นเป็นรูปแบบของโครงสร้างที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพในการรับแรงอัด แต่ในความเป็นจริงแล้วการเกิด pure axial compression นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากหลายปัจจัย เช่น imperfection ของ member, การเยื้องศูนย์ รวมถึงแรงกระทำที่ไม่เท่ากันมากระทำพร้อมกันที่ member

การทำรายละเอียดเพื่อป้องกันปัญหา ผนังอาคาร โครงสร้างเหล็กแตกร้าว

หลายท่านอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้ด้วยตัวเองมาก่อน ก่อ ผนังอาคาร อิฐฉาบปูนปกติติดตั้งเข้ากับโครงเหล็กดังเช่นที่เคยทำมา แต่กลับเจอปัญหาการแตกร้าว…

เครื่องมือช่วยออกแบบ เสาเหล็กกล่อง

เสาเหล็กกล่องนั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมารับแรงอัดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหน้าตัดที่มีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากัน ดังนั้นจึงให้ค่ารัศมีไจเรชั่นของทั้งแกน x และแกน y ที่เท่ากัน (หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มีแกนอ่อนนั้นเองครับ) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในการคำนวณหากำลังรับแรงอัดของเสาเหล็กครับ

ประเภทของ “โกดังสำเร็จรูป” ตามลักษณะของสินค้า

เมื่อได้ยินคำว่าโกดัง สิ่งที่เรารู้จักและคุ้นหูคุ้นตากันก็คงจะนึกถึกสถานที่ที่เก็บสินค้าจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโกดังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ และทั่วไปเราสามารถได้ยินผู้คนเรียกโกดังด้วยหลากหลายชื่อ อย่างเช่น โกดังสินค้า คลังสินค้า คลังพัสดุ โรงเก็บสินค้า หรือ warehouse เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านการออกแบบและก่อสร้างโกดังให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ “โกดังสำเร็จรูป” ประเภทของ…

ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาไม่ควรมองข้าม

การ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การสร้างนั้นเป็นไปถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาในภายหลัง เราเลยมีข้อมูลเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาให้เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเข้าใจกันมากขึ้นครับ

งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างจำเป็นต้องตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานอาคาร ในโลก New Normal ที่ต้องการ ความโปร่ง โล่ง ไม่แออัด อันสะท้อน optimum distancing โดย โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วย “เพิ่ม space” ให้กับผู้ใช้โครงสร้างอาคาร

ภัยเงียบกับการใช้ แปกัลวาไนซ์ (แปเหล็กขาว)

ในอดีต การใช้งาน “แปเหล็กขาว” หรือ “เสาเหล็กขาว” มักจะเป็นรูปแบบที่ให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไปจนกระทั่งการก่อสร้าง โดยผู้ผลิตที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ ดังเช่นผู้ประกอบการที่ได้นำเสนอไปข้างต้น แต่อย่างไรก็ดี ด้วยผลิตภัณฑ์ “แปเหล็กขาว” หรือ “เสาเหล็กขาว”

เสาเหล็ก HSS ดีอย่างไร และวิธีการคำนวณกำลังรับน้ำหนัก

ดังนั้นแล้ว ถ้าลองคิดเล่นๆ ว่า เอาเสาเหล็กมาใช้กับอาคารเหล่านี้ จะดีกว่ามั้ย และมีข้อดียังไงบ้าง หากให้เสาเหล็กรับแต่น้ำหนักที่เป็น axial compression ส่วนแรงทางด้านข้างให้ member เช่น lateral bracing หรือ lift core รับไปแทน