Pre-Engineered Building (PEB)
ประเภทของ “โกดังสำเร็จรูป” ตามลักษณะของสินค้า

ประเภทของ “โกดังสำเร็จรูป” ตามลักษณะของสินค้า

เมื่อได้ยินคำว่าโกดัง สิ่งที่เรารู้จักและคุ้นหูคุ้นตากันก็คงจะนึกถึกสถานที่ที่เก็บสินค้าจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโกดังสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และมีการออกแบบในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจนั้น ๆ และทั่วไปเราสามารถได้ยินผู้คนเรียกโกดังด้วยหลากหลายชื่อ อย่างเช่น โกดังสินค้า คลังสินค้า คลังพัสดุ โรงเก็บสินค้า หรือ warehouse เป็นต้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีการพัฒนาในด้านการออกแบบและก่อสร้างโกดังให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมงบประมาณในการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ “โกดังสำเร็จรูป

โกดังสำเร็จรูป ทั่วไป

ประเภทของ โกดังสำเร็จรูป ตามลักษณะการใช้งาน

เราสามารถแบ่งประเภทของโกดังสำเร็จรูปได้ตามลักษณะของสินค้า ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

โกดังสินค้าทั่วไป

โกดังประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เพราะใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้าปกติ โดยจะมีพื้นที่ในการเก็บสินค้า มีหลังคาเพื่อกันแดดและฝน รวมถึงระบบไฟฟ้า หรือประปาตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ใช้เก็บสินค้าทั่วไป อย่างเช่น วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ไม้แบบ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เป็นต้น

โกดังของสด

โกดังประเภทนี้จะมีการออกแบบระบบควบคุมอุณภูมิเข้าไปด้วย เพราะต้องการรักษาความสดของอาหาร หรือวัตถุดิบให้คงไว้ได้นานที่สุด ไม่ให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย

โกดังสำหรับเก็บสินค้าอันตราย

โกดังสินค้าประเภทนี้ถูกออกแบบมาให้เก็บสินค้าที่สามารถเป็นอันตราย อย่างเช่น สารเคมี สารพิษ วัตถุที่สามารถระเบิด หรือเชื้อเพลิงต่าง ๆ ซึ่งหัวใจสำคัญของการโกดังประเภทนี้คือการจัดเก็บและแยกประเภทของสินค้าให้เหมาะสมตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์​ รวมถึงการมีระบบบำบัดของเสียจากสารพิษตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมตามประเภทต่างให้ถูกต้อง

โกดังสำเร็จรูป สำหรับสินค้าพิเศษ

โกดังสินค้าประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็ก เนื่องจากสินค้าพิเศษส่วนใหญ่มักมีมูลค่าสูง โดยมีการติดตั้งระบบควบคุมความชื้น และอุณภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการใช้งาน อย่างเช่น ยารักษาโรค เครื่องเวชภัณฑ์ หรือสารเคมีบางประเภท เป็นต้น

นอกจากการแบ่งประเภทของโกดังสำเร็จรูปตามลักษณะการใช้งานแล้ว เรายังสามารถแบ่งตามประเภทของธุรกิจ และลักษณะของการเก็บสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งทางทีมงานจะขอเก็บไว้ในบทความต่อไปครับ

หากท่านใดที่กำลังวางแผนในการก่อสร้างโกดังสินค้า ทาง SSI มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ หากท่านสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลมาได้ที่ Facebook : SSI Love Steel Construction

Spread the love