การพิจารณา แรงลม สำหรับอาคารโรงงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (มยผ.1311-50 และ ASCE7-16)

การพิจารณาแรงลมสำหรับอาคารโรงงาน : การออกแบบอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับต่อ action จากแรงกระทำจากภายนอกประเภทต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ…