การออกแบบเสาเหล็ก

การออกแบบเสาเหล็ก : พื้นฐานของการออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น วิศวกรต้องเข้าใจก่อนว่า strength แตกต่างจาก stiffness โดย strength เป็นกำลัง ณ จุดที่เราขีดเส้นเอาไว้ เป็น spot เป็นจุด เช่นค่ากำลังที่ yield ก็มีค่าหนึ่ง ค่ากำลังที่ rupture…

การพิจารณาและการออกแบบ Web Tapered Section

สำหรับวิศวกรผู้ออกแบบหรือควบคุมงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับ metal building ที่มีลักษณะการใช้งานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าก็น่าจะคุ้นเคยกับหน้าตัดที่เรียกกันว่า tapered section กันเป็นอย่างดี ซึ่งก็คือ หน้าตัดที่มีความลึกไม่สม่ำเสมอ (non – prismatic section) เนื่องจาก web มีความลึกที่ไม่เท่ากันตลอดทั้ง member แล้วทำไมแนวคิดการใช้งานหน้าตัดประเภทนี้จึงเกิดขึ้น ??…

ตัวอย่าง Tapered Column Design รับแรงอัด

จากโพสต์ก่อนที่เคยเล่า concept การออกแบบ tapered section ที่รับแรงอัด ไปก่อนหน้านี้ อ่านโพสต์ก่อนคลิก ! วันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างการออกแบบ tapered section และ tapered column design มาให้ดูกันครับ ว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สำหรับท่านที่คุ้นเคยกับการออกแบบเสา (ที่มีหน้าตัดเป็น…