แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566

แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566 ราคาเหล็ก  ในประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีน่าจะยังลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กใน 5 เดือนแรกของปีลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ -4% โดยสาเหตุหลักมาจากราคาเหล็กโลกที่ลดลงตามอุปสงค์และอุปทานเหล็กโลกในหลายภูมิภาคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในจีนที่เป็นผู้ผลิตและบริโภคหลัก แม้ในช่วง 3 เดือนแรกของปีการบริโภคเหล็กของจีนจะฟื้นตัวตามการยกเลิกนโยบาย Zero Covid แต่การบริโภคกลับลดลงตามอุปสงค์เหล็กในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติ…