มาตรฐานเหล็กแผ่น ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

มาตรฐานเหล็กแผ่น : โดย ดร.ทินกร ผดุงวงศ์ Head of Steel Solution Center และ School of Engineering บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) บรรยายเป็นหัวข้อพิเศษในงาน SSI Steel…