วิธีออกแบบโครงสร้างเหล็ก ASD หรือ LRFD แบบไหนประหยัดกว่ากัน?

ปรัชญาในการออกแบบ ด้วยวิธี Allowable Stress Design หรือ ASD และ Load and Resistance Factored Design หรือ LRFD มักจะมีคน ชอบตั้งคำถาม (เกี่ยวกับ วิธีออกแบบโครงสร้างเหล็ก) ทีทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้พอสมควร…