การประเมิน กำลังรับแรง End-Plate Moment Connection

End-plate moment connection อีกระบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้งานกับงานอาคารเตี้ยและอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวต่ำ เช่น ในประเทศไทย