การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด

การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด Design of Members for Compression อ้างอิง AISC 360-16 หรือ วสท. 011038-22 เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ของงานสัมมนาที่จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน…