Basic Level Steel Design

Basic Level Steel Design งานสัมมนา #การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน จัดโดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย จัดวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเหล็กฯ งานสัมมนานี้ จัดมาหลายรุ่นแล้วนะครับ โดยหลักๆ พยายามจะปูพื้นฐานให้กับวิศวกรผู้ออกแบบได้เข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้…