ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาไม่ควรมองข้าม

การ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การสร้างนั้นเป็นไปถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาในภายหลัง เราเลยมีข้อมูลเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาให้เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเข้าใจกันมากขึ้นครับ