หลักในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Cantilever Structure

Cantilever Truss vs. Braced Frame สำหรับเรื่องของการ วิเคราะห์โครงสร้าง จะขอเริ่มด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นถึงพฤติกรรมที่คลายคลึงกันระหว่าง Cantilever beam และ Shear wall กันก่อนนะครับ จากรูปด้านล่างนี้ รูปด้านซ้าย … เมื่อคานยื่น หรือ Cantilever…

Concept การออกแบบ Braced Frame ในอาคารโครงสร้างเหล็กที่มีลักษณะเตี้ยและสูงปานกลาง

เนื้อหาในครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบและการใช้งาน braced frame หรือชื่อภาษาไทย เราจะเรียกกันว่า “โครงแกงแนง” นะครับ (แค่อ่านก็หิวแล้ว 555+) ซึ่งจะเป็นเรื่องต่อจากโพสต์ก่อนนะครับ ที่คุยกันค้างไว้เรื่อง “การออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กเตี้ยและอาคารสูงปานกลาง” สำหรับ braced frame นี้ ก็เป็นระบบรับแรงทางด้านข้าง (lateral system) นะครับ…