ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว Seismic design for structural steel buildings เราในฐานะวิศวกร ต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ตอบไปแล้วนะครับว่า “อ้างอิงกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564” เราต้องทำ และทำบนเงื่อนไข “ประกาศกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564”…

แผ่นดินไหว 100 ปี ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตุรกี

แผ่นดินไหว 100 ปี ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตุรกี เช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 4:17 น. ตามเวลาท้องถิ่น (8:17 น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ magnitude ราว 7.8 ศูนย์กลางใกล้เมือง…