การคำนวณขนาด เสาท่อเหล็ก และ แผ่นเหล็กรองฐานเสา (Base Plate)

ข้อดี ข้อเสียของการใช้ เสาท่อเหล็ก รวมถึงการคำนวณหาขนาดที่ใช้งานของเสาเหล็กท่อเหลี่ยม ท่อกลม และ Base Plate