ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก ทั้ง 2 หัวข้อ จัดโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ฝากประชาสัมพันธ์งานสัมมนา การออกแบบโครงสร้างเหล็ก ทั้ง 2 หัวข้อ จัดโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยครับ Basic-level steel design และ Intermediate-level steel design ด้วยข้อจำกัดด้านสถานที่ สถาบันฯ สามารถรองรับได้เพียง 20 ที่นั่งครับ โดยหากสมัครพร้อมกัน 2 หัวข้อ ท่านจะได้รับคู่มือการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างเหล็ก…