หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม ด้วยเหล็กรูปพรรณ

หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม : โครงการสนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ถูกออกแบบในเขตพื้นที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวนที่นั่งผู้ชมมากว่า 1,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียน และสปอนเซอร์ โดยการยกระดับมาตรฐานสนามฟุตบอลให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของ AFC โดยมีลักษณะเด่นของสนามที่ออกแบบให้เกี่ยวเนื่องกับศูนย์นันทนาการของโรงเรียน และเป็นจุดเด่นให้กับชุมชนโดยรอบ เนื่องด้วยโครงการนี้ถูกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่…