ประโยชน์ของสะพานโครงสร้างเหล็ก

ก่อนที่จะพูดเรื่อง ประโยชน์ของสะพานโครงสร้างเหล็ก เรามาลองดูตัวเลขที่น่าสนใจกันก่อนนะครับ เกี่ยวกับงานก่อสร้างสะพานในประเทศไทย งานก่อสร้างสะพานทางหลวงในประเทศไทย สำหรับงานก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพาน ตามแนวเส้นทางหลวงในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทนั้น ปัจจุบันกรมทางหลวง มีสะพานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 15,000 แห่ง โดยสัดส่วนปริมาณของสะพานช่วงสั้น (สะพานที่มีช่วงความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 เมตร) ต่อสะพานทั้งหมดมีอยู่ราว 94% และสะพานเหล่านี้ระบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตแทบทั้งสิ้น…

การเปรียบเทียบต้นทุน ราคาก่อสร้างสะพาน ในประเทศญี่ปุ่น

ในทางปฏิบัติปกติทั่วไป การตัดสินใจว่าจะเลือกใช้สะพานโครงสร้างประเภทใดย่อมตัดสินด้วยมูลค่าที่เจ้าของโครงสร้างจะต้องจ่ายออกไป ( ราคาก่อสร้างสะพาน ระบบนั้นๆ ) มูลค่าที่กล่าวถึงอาจพิจารณาได้จากทั้ง (1) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น (2) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน หรือ (3) มูลค่างานก่อสร้างเมื่อเริ่มต้น รวมกับมูลค่าการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ลบด้วยมูลค่าซากเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน สำหรับตัวอย่างที่ได้รับจากหน่วยงานสะพานในประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าหากเปรียบเทียบระหว่างสะพานโครงสร้างเหล็ก กับสะพานโครงสร้างคอนกรีต…

โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่พูดถึง โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านสะพานโครงสร้างเหล็กเป็นอย่างมากครับ โดยเนื้อหานี้ก็จะต่อเนื่องจากโพสต์ก่อน ในหัวข้อ “สะพานโครงสร้างเหล็ก (steel bridges) เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหากท่านใดต้องการอ่านบทความนี้ ก็สามารถ คลิกที่นี่ ได้เลย รูปแบบสะพานโครงสร้างเหล็กในประเทศญี่ปุ่น รูปแบบของ โครงสร้างสะพานเหล็ก ในประเทศญี่ปุ่น มีอยู่มากมายหลายประเภท ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน…