แนวโน้มราคาเหล็ก

แนวโน้มราคาเหล็ก ในประเทศ เฉลี่ยแต่ละเดือน 10 เดือนที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูล แนวโน้มราคาเหล็ก จาก บจก. KTM Steel ขออนุญาตนำข้อมูลที่ distributor รายหนึ่งรวบรวมราคาขายของเขา มาเรียนให้ท่านวิศวกรและผู้รับเหมาได้รับทราบพอเป็นข้อมูลนะครับ เอาว่า ส่วนใหญ่แล้ว ราคาเหล็กมันร้อนแรงกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สะท้อน “ความเสี่ยง”…