การประมาณกำลังรับน้ำหนักของ รอยเชื่อม แบบ เชื่อมพอก (Fillet Weld)

วิธีประเมินกำลังรับแรงของรอย เชื่อมพอก ที่ใช้ธูปเชื่อมชนิด E70xx ในการเชื่อม ซึ่งจะมีค่าประมาณ 1 Ton/cm^2 โดยมีตัวอย่างการประเมินกำลัง…