ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง

ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม โดย คุณชโนดม รัตนโชติเมธา ผจก.ผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงวิศวกรรม บจก.ฮิลติ (ไทยแลนด์) ……………………………………………… พุกที่ติดตั้งภายหลังนั้น…