ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด

ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด Economy in Steel Practical information for designers โดย Carter, Murray and Thornton ตีพิมพ์โดย American Institute of Steel Construction (AISC) ข้อมูลที่นำเสนอนี้แม้ว่าจะเก่าพอสมควร…