จุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก Shear connection และ Moment connection

การออกแบบ จุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก รับแรงเฉือน หรือ shear connection และ จุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก รับโมเมนต์ หรือ moment connection นั้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบโครงสร้างเหล็กให้สมบูรณ์ หลักในการออกแบบนั้นไม่ยากครับ แต่ท่านต้องเข้าใจหลักใหญ่ใจความที่สำคัญคือ เส้นทางการไหลของแรง หรือ load path…

จุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก End – Plate Moment Connection AISC Design Guide No. 16

สำหรับท่านที่ทำงานออกแบบอาคารเตี้ย low-rise building ที่มีลักษณะการใช้งานเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า หรือที่เราคุ้นเคยกับชื่อ PEB แล้ว ก็คงจะคุ้นเคยกับ จุดเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก (connection) ประเภทนี้ครับ และหากจำกันได้ โพสต์เมื่อนานมาแล้ว เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วในบางส่วน แต่จะเป็นเนื้อหาที่อ้างอิงจาก Design Guide No. 4 ครับ…