งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก SSI Steel Construction Virtual 2021

ใกล้เข้ามาแล้ว !! งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก SSI Steel Construction Virtual Forum 2021The Rise of Steel Construction After Covid-19 Pandemic เต็มอิ่ม 12 ชั่วโมง กับเนื้อหาด้านโครงสร้างเหล็ก…

งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็ก

งานก่อสร้างจำเป็นต้องตอบโจทย์ให้กับผู้ใช้งานอาคาร ในโลก New Normal ที่ต้องการ ความโปร่ง โล่ง ไม่แออัด อันสะท้อน optimum distancing โดย โครงสร้างเหล็กเข้าไปช่วย “เพิ่ม space” ให้กับผู้ใช้โครงสร้างอาคาร