เสาคอมโพสิท Composite column

เสาคอมโพสิท Composite column เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า “ถ้าเราเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ดี เราย่อมเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้ดี แต่หากเราเข้าใจสิ่งนั้นได้ไม่ดี ก็จะเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้” … ในทีนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ compression member ที่ต้องรับแรงร่วมกันระหว่าง 2 สิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องที่เรากล่าวอยู่เสมอว่า “Stability เป็น Strength…