การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก Lateral Drift for Low-rise Steel Building

การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก (Lateral Drift for Low-rise Steel Buildings) เคยสงสัยกันไหมครับว่า หากจะออกแบบอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก เช่น โรงยิม อาคารหอประชุม อาคาร PEB อาคารโรงงานหรือโกดัง คลังเก็บสินค้า จะต้องมีค่าการเคลื่นตัวด้านข้างที่ยอมให้ (Drift) เท่าไรถึงจะเหมาะสม…