หลักใน การวิเคราะห์โครงสร้าง และการนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบโครงสร้างเหล็ก (ตอนที่ 1)

เรื่องของ การวิเคราะห์โครงสร้าง นี้ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากกก สำหรับวิศวกรโครงสร้างทุกคนนะครับ ที่จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมของโครงสร้างแต่ละชนิด การทำข้อต่อ รวมไปถึงการทำ optimization ด้วย ซึ่งการจะทำทั้งหมดนี้ได้ ก็ต้องมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่แม่นยำเสียก่อน ยิ่งหากเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ หรืออาคารที่มีความสูงมากๆ แล้วด้วย ยิ่งต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่างก่อนที่จะไปทำการออกแบบโครงสร้างนะครับ Bending Moment VS Arch System การวิเคราะห์โครงสร้าง…