การคำนวณออกแบบ การต่อคานเหล็ก หรือ Splice Moment Connection

สำหรับ connection รูปแบบนี้ ก็จะมีลักษณะที่เป็นการต่อคานกับคานเข้าด้วยกัน หรือหลายคนอาจเรียกว่า ” การต่อคานเหล็ก ” นะครับ ซึ่งการที่เราต้องทำการต่อคานนั้น อาจมีสาเหตุมาจากการที่ member มีความยาวมากจนเกินไปทำให้ไม่สามารถขนส่งได้ จึงต้องทำการตัด member ออกให้เป็น 2 ชิ้นที่มีความยาวที่เหมาะสม หรืออาจเป็นข้อจำกัดด้านอื่นๆ ที่อาจทำให้ต้องทำการต่อ…