ระบบ การป้องกันสนิม ให้กับสะพานโครงสร้างเหล็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบการป้องกันสนิม ที่ได้รับมานี้ เป็นข้อมูลจากผู้บรรยายในงานสัมมนาวิชาการประจำปีของสถาบันเหล็กก่อสร้างอเมริกา หรือ American Institute of Steel Construction (AISC) ในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นข้อมูลจากนักวิชาการและวิศวกรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็ก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพจากการกัดกร่อนเนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรงจากสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศโดยตรง วิทยากรท่านแรก Mr. Jeff Carlson…