Modular steel-frame manufacturing

Modular steel-frame manufacturing for residential building เยี่ยมชมโรงงานผลิตโมดูล่าร์สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ณ ปัจจุบัน แนวโน้มการก่อสร้างระบบโมดูล่าร์ ทั้งแบบแผง (planar system) และแบบกล่องที่มีปริมาตร (volumetric system) มีความนิยมและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น จากตัวผู้ประกอบการเองที่มีโอกาสเรียนรู้ นำข้อผิดพลาดจากงานก่อน ๆ…

งานก่อสร้าง โครงถักขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ด้วยวิธีการสไลด์

โครงถักขนาดใหญ่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : อาคาร ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แห่งใหม่นี้ สร้างบนพื้นที่ของศูนย์ประชุมแห่งเดิม แต่เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากยิ่งขึ้นด้วยการ ขุดพื้นที่ชั้นใต้ดินสำหรับเป็นพื้นที่จอดรถ ซึ่งศูนย์ประชุมแห่งเดิมนั้นที่จอดรถมีจำนวนที่จำกัดมาก และก่อสร้างเต็มพื้นที่เดิม โดยมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ “เวลา” ที่ต้องเร่งรัดให้ทันต่อการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ซึ่ง…

คำนวณออกแบบ truss ด้วยวิธี Method of Section

สำหรับโครงสร้าง truss อย่างที่เราทราบกันดีว่า การถ่าย load ภายนอกที่กระทำนั้น จะส่งผลให้เกิดแรงภายในที่มีลักษณะเป็นแรงตามแนวแกน หรือว่า axial force ทั้งแรงอัด (compression) และแรงดึง (tension) ซึ่งการ คำนวณออกแบบ truss นั้น สามารถทำได้หลายวิธี โดยเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อหาแรงภายในที่เกิดขึ้น…

หลักในการ วิเคราะห์โครงสร้าง Cantilever Structure

Cantilever Truss vs. Braced Frame สำหรับเรื่องของการ วิเคราะห์โครงสร้าง จะขอเริ่มด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นถึงพฤติกรรมที่คลายคลึงกันระหว่าง Cantilever beam และ Shear wall กันก่อนนะครับ จากรูปด้านล่างนี้ รูปด้านซ้าย … เมื่อคานยื่น หรือ Cantilever…

Truss model โครงถักกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้มีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของ “โครงข้อหมุน” หรือ “โครงถัก” หรือ truss ไปบ้างพอสมควร ซึ่งดูเหมือนว่าหลายๆ ท่านได้ให้ความสนใจ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งน่าจะเป็นเพราะการออกแบบและการใช้งาน truss ที่ทำจากโครงสร้างเหล็กนั้น เป็นที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในบ้านเรา บทความนี้อาจจะแตกต่างออกไปจากบทความก่อนๆ นิด แต่ท่านทราบไหมครับว่า หลักในการวางเหล็กเสริมนั้น อาจจะพิจารณาโดยใช้ truss model…