เหล็กไทย ทำไมแข่ง (ราคา) สู้จีนสู้เวียดนามไม่ได้

อยากให้ลองดู clip นี้ดูครับ link: https://www.youtube.com/watch?v=wsTR89lkLi8 เป็นบทสนทนาระหว่าง ท่านผู้อำนวยการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนาชัย และ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ประกอบไปด้วยครับ อันดับแรก: หลัก demand – supply ประเด็นนี้ตรงไปตรงมา…