การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม ด้วยเหล็กรูปพรรณ

หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม : โครงการสนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ถูกออกแบบในเขตพื้นที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวนที่นั่งผู้ชมมากว่า 1,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียน และสปอนเซอร์ โดยการยกระดับมาตรฐานสนามฟุตบอลให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของ AFC โดยมีลักษณะเด่นของสนามที่ออกแบบให้เกี่ยวเนื่องกับศูนย์นันทนาการของโรงเรียน และเป็นจุดเด่นให้กับชุมชนโดยรอบ เนื่องด้วยโครงการนี้ถูกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่…