การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

การทาสี vs. การเคลือบสังกะสี

การทาสี vs. การเคลือบสังกะสี #Painting vs. #galvanizing วิศวกร หรือ สถาปนิกผู้ออกแบบ ท่านใดยังใช้ General note / Steel note ประมาณนี้อยู่บ้างครับ 1) ข้อปฏิบัติทั่วไปของผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานทาสีกันสนิม – ผู้รับจ้างจะต้องทาสีให้ถูกต้องตามแบบรูป…

การประยุกต์ใช้ แผนที่การกัดกร่อนของประเทศไทย สำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว ประกอบมาตรฐาน ISO 12944 และ มยผ. 1331-61

การประยุกต์ใช้ แผนที่การกัดกร่อนของประเทศไทย สำหรับการออกแบบและการบำรุงรักษาโครงสร้างเหล็กเคลือบผิว ประกอบมาตรฐาน ISO 12944 และ มยผ. 1331-61 (Thailand corrosion map application as a reference to ISO 12944 and DPT…

การ ป้องกันสนิม ด้วยวิธีการทาสี VS ชุบกัลวาไนซ์ อะไรดีกว่ากัน ?

ถ้าท่านทำงานโครงสร้างเหล็กท่านคงจะเจอคำถามนี้บ่อยพอสมควร เป็นคำถามที่ตอบได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะทั้ง 2 วิธีนี้ ล้วนแต่เป็นวิธีที่สามารถ ป้องกันสนิม ได้ทั้งคู่ แต่ทั้ง 2 วิธีกลับมีวิธีในการป้องกันสนิมที่แตกต่างกัน และต้นทุนในการทำก็แตกต่างกัน ซึ่งก็ต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับราคาที่ต้องจ่ายไป ที่เรียกว่า benefit/cost ratio เหตุผลพื้นฐานในการเกิดสนิม ธรรมชาติของเหล็กนั้นจะไม่ค่อยเสถียรในแง่ไฟฟ้าเคมี เหล็กที่เราเห็นอยู่นี้จะเสถียรมากๆ ในรูปฟอร์มของสินแร่ที่เรียกว่าเหล็กออกไซด์ สีแดงๆ…