การซ่อมแซมและเสริมกำลังให้กับโครงสร้างเหล็ก Repair and Strengthening of Steel Structures

มนุษย์ กับ โครงสร้าง ล้วนตกอยู่ภายใต้หลักธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา การเสื่อมของโครงสร้างตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างเหล็กนั้น มีปัจจัยสำคัญคือ ความชื้นและแรงภายนอกที่กระทำ อันส่งผลต่อการกัดกร่อน (corrosion) ซึ่งปรากฏผลให้เห็นในรูปของสนิม และความล้า (fatigue) ซึ่งส่งผลให้เห็นเป็นการแตกร้าว ทั้งนี้รูปแบบความเสียหายทั้ง corrosion และ fatigue นั้น มักจะไม่เกิดกับอาคารโครงสร้างเหล็ก…

เสาคอมโพสิท Composite column

เสาคอมโพสิท Composite column เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า “ถ้าเราเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ดี เราย่อมเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้ดี แต่หากเราเข้าใจสิ่งนั้นได้ไม่ดี ก็จะเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้” … ในทีนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ compression member ที่ต้องรับแรงร่วมกันระหว่าง 2 สิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องที่เรากล่าวอยู่เสมอว่า “Stability เป็น Strength…

การคำนวณ ออกแบบคานคอมโพสิท Composite beam design

การคำนวณออกแบบ คานคอมโพสิท Composite beam ปกติ 1+1 ก็น่าจะต้องเท่ากับ 2 แผ่นไม้ 1 แผ่น รับแรงได้ 10 กิโลกรัม ถ้านำแผ่นไม้ 2 แผ่นมาวางซ้อนกัน ก็น่าจะรับแรงได้ 20 กิโลกรัม และหากซ้อนกัน…

Composite beam 

Composite design of steel structure – Composite beam บรรยายในงานสัมมนาโดยสมาคมคอนกรีตแห้งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 65 ที่แนบมาเป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำไปบรรยายในงานสัมมนาการออกแบบโครงสร้างคอมโพสิต ซึ่งจัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 65 (จบไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหลังจากได้ลงโพสต์นี้…

การคำนวณหาปริมาณสลักรับแรงเฉือนของ คานคอมโพสิท

  คานคอมโพสิท : เรื่องนี้ไม่ยากครับ คล้ายกับ การพิจารณาปริมาณ (ขนาด) รอยเชื่อมฟิลเลทของ built-up beam หรือคล้ายกับปริมาณการคำนวณหาเหล็กปลอก (stirrups) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ถ้าพิจารณาเหล็กปลอก เราจะสังเกตเห็นได้ว่า บริเวณปลายคาน จะมีปริมาณเหล็กปลอกที่หนาแน่นกว่าบริเวณกลางคาน ฉันใดก็ฉันนั้นครับ shear connector…

การคำนวณ Shear Flow กำลังและระยะห่างของ Shear Stud

จากโพสต์ก่อนที่เราได้คุยกันไปเรื่องของการคำนวณ shear stress ที่เกิดขึ้นต่อหน้าตัดคานเหล็ก รูปตัวไอ สามารถอ่านได้จากโพสต์นี้ คลิก ! สำหรับวันนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องการคำนวณ shear flow ครับ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกจากเดิมเล็กน้อย ก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนว่า shear flow คืออะไร? คำตอบก็คือ แรงเฉือนในแนวราบ (transverse…