สร้างบ้านแบบไหนแล้วประหยัดค่าไฟ

บ้านประหยัดพลังงาน Energy Efficient House เห็นจากภาพข่าวว่า ทุกวันนี้ประชาชนไทยมีปัญหามากเรื่องค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้น บางท่านอาจไม่ทราบว่า ส่วนหนึ่งของปัญหามาจาก “เปลือกอาคาร” หรือ facade ที่เราเลือกใช้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เรามักจะใช้ผนังอาคารที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเป็นส่วนใหญ่ ผนังก่ออิฐฉาบปูน ให้ประโยชน์ทางความรู้สึก หรือ emotional benefit ที่ดี ผู้พักอาศัย…