State of the Art in Steel Connection – Bolted Connection

ทำงานโครงสร้างเหล็กอย่างมืออาชีพ – ข้อต่อสลักเกลียว ดังที่ได้เรียนไว้ใน Post ก่อนครับ ว่า State of the Art นี้เป็นส่วนที่เป็น ศิลปะ ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเลือกวัสดุ หรือ ขั้นตอนการออกแบบ หรือ ขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งโดยมากแล้ว…

หลักในการคำนวณแรงแผ่นดินไหวที่กระทำกับโครงสร้าง (Seismic load for building design)

พื้นฐานสำคัญที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องเข้าใจ ตอนที่ 2 จากตอนที่ 1 ที่กล่าวถึงพื้นฐานการที่เกี่ยวข้องกับผลตอบสนองของโครงสร้างจากการสั่นของพื้นดิน ต่อคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของอาคารที่เรียกว่า คาบการสั่นธรรมชาติ หรือ natural period ที่ส่งผลให้แรงที่กระทำของโครงสร้างแตกต่างกัน ตามปรากฏการณ์ที่เรียกว่า resonance แล้ว บทความนี้จะนำเสนอต่อถึง ผลของความเหนียว (ductility, R) ของระบบรับแรงด้านข้าง…

หลักในการคำนวณแรงแผ่นดินไหวที่กระทำกับโครงสร้าง (Seismic load for building design)

พื้นฐานสำคัญที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องเข้าใจ ตอนที่ 1 โดยปกติแล้วเวลาออกแบบโครงสร้าง ผู้ออกแบบจะพิจารณาฝั่งแรงแยกออกมาจากฝั่งกำลัง ฝั่งแรงก็เริ่มจากแรงภายนอกที่มากระทำ คำนวณหาแรงภายในทั้ง bending moment และ shear force ไปจนกระทั่ง axial force แล้วพิจารณาอีกฝั่งว่า มีกำลังในการรับแรงภายในดังกล่าวนี้ว่าเป็นเท่าไหร่อย่างไร ตามระดับความเสี่ยงที่มาตรฐานในการออกแบบได้แนะนำเอาไว้ ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า ฝั่งแรง…

การออกแบบ End-plate connection

End-plate connection เหมือนจะยาก แต่ก็ไม่เกินกำลังผู้ออกแบบไทย ภาพรวม Extended end-plate moment connection หรือ เรียกสั้นๆ ว่า end plate นี้ เป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างอาคารโกดัง โรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า กลุ่ม PEB ที่หลายท่านรู้จัก…

แนวโน้มราคาเหล็ก

แนวโน้มราคาเหล็ก ในประเทศ เฉลี่ยแต่ละเดือน 10 เดือนที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูล แนวโน้มราคาเหล็ก จาก บจก. KTM Steel ขออนุญาตนำข้อมูลที่ distributor รายหนึ่งรวบรวมราคาขายของเขา มาเรียนให้ท่านวิศวกรและผู้รับเหมาได้รับทราบพอเป็นข้อมูลนะครับ เอาว่า ส่วนใหญ่แล้ว ราคาเหล็กมันร้อนแรงกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สะท้อน “ความเสี่ยง”…

ราคาเหล็กช่างร้อนแรงไม่หยุด

NEW NORMAL PRICE OF STEEL? หลายท่านในวงการก่อสร้าง สอบถามมาพอสมควรว่า ทำไมราคาเหล็กมันขึ้นไม่หยุดแบบนี้? มีใครกักตุนเหล็กโก่งราคาเหล็กไหม? มันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่? ควรจะรอให้ราคาเหล็กมันลงหน่อยดีไหม? มีทางใดทำให้ราคาเหล็กมันลดลงได้บ้าง? เรื่องนี้ยาวจริงๆ ครับ ต้องทำใจเป็นกลางนิด ดูเหตุดูปัจจัยกัน เริ่มจากหลักพื้นฐานก่อนเลย คือ เหล็ก เป็น…