หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ

หลักการออกแบบเพื่อเสถียรภาพ การเปลี่ยนผ่านต้องใช้เวลา อาจนานเป็นหลัก generation ประเด็นนี้ American Institute of Steel Construction หรือ AISC เคยประสบพบเจอมาหลายรอบแล้ว หลักๆ ช่วงราวปลายยุค 90 ที่มีการเปลี่ยนผ่านวิธีการคำนวณ โดยพิจารณา #ความเค้น หรือ #หน่วยแรงที่เกิดขึ้น เทียบกับ…

การออกแบบคานเหล็ก

การออกแบบคานเหล็ก: หลายสิบปีที่ผ่านมา วิศวกรโครงสร้างในสหรัฐอเมริกาเวลาที่จะออกแบบโครงสร้างเหล็ก นอกจากจะอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบของ American Institute of Steel Construction หรือ #AISC แล้ว ยังอ้างอิงข้อมูลสนับสนุนการออกแบบจาก AISC ที่เรียกว่า AISC Manual for Steel Construction…

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว

ออกแบบโครงสร้างเหล็กต้านทานแผ่นดินไหว Seismic design for structural steel buildings เราในฐานะวิศวกร ต้องออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหวหรือไม่ ตอบไปแล้วนะครับว่า “อ้างอิงกฎกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564” เราต้องทำ และทำบนเงื่อนไข “ประกาศกระทรวงฯ แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564”…