เสาคอมโพสิท Composite column

เสาคอมโพสิท Composite column เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่า “ถ้าเราเข้าใจสิ่งหนึ่งได้ดี เราย่อมเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้ดี แต่หากเราเข้าใจสิ่งนั้นได้ไม่ดี ก็จะเป็นการยากที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนั้นได้” … ในทีนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ compression member ที่ต้องรับแรงร่วมกันระหว่าง 2 สิ่ง ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องที่เรากล่าวอยู่เสมอว่า “Stability เป็น Strength…

แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566

แนวโน้ม ราคาเหล็ก ในประเทศไทยครึ่งหลังของปี 2566 ราคาเหล็ก  ในประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีน่าจะยังลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กใน 5 เดือนแรกของปีลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ -4% โดยสาเหตุหลักมาจากราคาเหล็กโลกที่ลดลงตามอุปสงค์และอุปทานเหล็กโลกในหลายภูมิภาคเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังเสี่ยงสูง โดยเฉพาะในจีนที่เป็นผู้ผลิตและบริโภคหลัก แม้ในช่วง 3 เดือนแรกของปีการบริโภคเหล็กของจีนจะฟื้นตัวตามการยกเลิกนโยบาย Zero Covid แต่การบริโภคกลับลดลงตามอุปสงค์เหล็กในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้เหล็กในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติ…