การออกแบบองค์อาคารต้านทานการดัดตัว

การออกแบบองค์อาคารต้านทานการดัดตัว Design of Members for Flexure อ้างอิง AISC360-16 หรือ วสท. 011038-22 การอัพเดทจาก AISC360-10 ไปเป็น AISC360-16 นั้น ในส่วนของ การคำนวณออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดนั้น แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหา จะมีอยู่บ้างเล็กๆ…

การออกแบบ องค์อาคารต้านทานการดัดตัว

การออกแบบ องค์อาคารต้านทานการดัดตัว Design of Members for Flexure อ้างอิง AISC360-16 หรือ วสท. 011038-22 การอัพเดทจาก AISC360-10 ไปเป็น AISC360-16 นั้น ในส่วนของ การคำนวณออกแบบองค์อาคารรับแรงดัดนั้น แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเนื้อหา…

การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด

การออกแบบ องค์อาคารรับแรงอัด Design of Members for Compression อ้างอิง AISC 360-16 หรือ วสท. 011038-22 เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นการนำเสนอพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ของงานสัมมนาที่จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน…

หลักการด้าน การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ

หลักการด้าน การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ หลายท่านที่ศึกษาด้านโครงสร้างเหล็กเชิงลึก น่าจะรู้จัก Professor Yura เป็นอย่างดีครับ ท่านเป็นเสมือนหนึ่งใน ศาสดาของการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อเสถียรภาพ (design for stability) ข้อมูลที่ปรากฏในมาตรฐานการออกแบบของ AISC ก็มาจากผลการศึกษาวิจัยของท่าน ท่านได้บรรยายในงานสัมมนาของ AISC หลายปีก่อน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่สำคัญๆ ที่วิศวกรผู้ออกแบบต้องทราบในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีเสถียรภาพ…